Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX
Darmowa wysyłka od 299.00 PLN
OK
Ładuję...
Kategorie
Ostatni post
Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.nanu-butik.pl obowiązująca od 25.05.2018r zgodnie z ustawą RODO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.nanu-butik.pl jest NANU Natalia Mitoraj wpisana do CEIDG ( centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) dnia 5.05.2016r. Miejsce wykonywania działalności oraz adres doręczeń NANU Natalia Mitoraj ul.Tysiąclecia1 ; 32-620 Brzeszcze. NIP 5492269577 REGON 364376571.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art.6ust.1lit.b),c), i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dancyh osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO).

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom (DPD) wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupionych produktów będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji zakupów i złożonego zamówienia, dane które podlegać będą archiwizacji będą pzrechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń tj.10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych obj≥etych oświadczeniem zgody będą pzretwarzane do czasu odwołania zgody przez kupującego.

W przypadku stwierdzenia przez osobę której dane dotyczą, że przetwarzanie jej danych osobowych naruszają przepisy RODO, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony danych osobowych (od dniaq 25.05.2018r- Prezesa Urzędu Ochronny danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast podanie oznaczonych dancyh osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym, natomiast konsekwęcja ich nie podania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie internetowym.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbieranie przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zbeirane dla oznaczonych , zgodnych z prawem celów i niepoddawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich sa przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3.PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANCYH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą w kazdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień można wysłać wiadomość z informacją na adres maila kontakt@nanu-butik.pl

4. PLIKI COOKIES

Sklep internetowy www.nanu-butik.pl dalej zwany usługodawcą używa plików "cookies". Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (tj.klienta) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich uzycie. Instalacja plików cookies jest wymagana do prawidłowego świadczenia usług sklepu internetowego. W plikach cookies znajdują sie informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Sklep internetowy www.nanu-butik.pl wykozystuje trzy rodzaje plików cookies:

• Stałe - które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach cookies lub do czasu ich usuniecia przez Usługobiorcę

• Sesyjne- które są plikami tymczasowymi, które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniou końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania sie ze sklepu internetowego

• Analityczne- które umozliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, oraz lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą również informacje o sposobie korzystania ze Sklepu internetowego przez usługobiorce, typie strony z jakiej usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie sklepu internetowego. Uzyskane informacje nie rejestrują konkretnych dancyh osobowych Usługobiorcy, służa one do opracowania statystyk korzystania z e Sklepu Internetowego.

Usługobiorca ma prawo zadecydować o zakresie dostępu plików cookies do sowjego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator strony internetowej www.nanu-butik.pl stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniajace ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii dancyh objetych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostepnianiem osobom nieupoważnionym.  

Bezpieczeństwo klientom naszego sklepu zapewnia Certyfikat SSL (Secure Socket Layer v3), zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych za pośrednictwem sieci internet. Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje sie odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.nanu-butik.pl, oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25.o4.2916r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

Postanowienia Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25.05.2018r.

Nanu butik  | 
ul. Tysiąclecia 1, 32-620 Brzeszcze, województwo małopolskie  | 
NIP: 5492269577  |  telefon: 533 520 969  |  e-mail: kontakt@nanu-butik.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione.
Copyright 2016 @ nanu-butik.pl
Płatności realizuje
AWOLG DESIGN